Primeres reunions per constituir el Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència

El proper mes de novembre s’ha de constituir el Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència, un òrgan participatiu que donarà veu als joves de la ciutat d’entre 10 i 14 anys. Estarà format per representants dels centres educatius. Amb la idea que es comencin a conèixer entre ells, es fan reunions com la que hi ha hagut al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. Tècnics municipals els expliquen, també als pares i mares, com funcionarà el Consell i per a què es crea. Aquests participants són ‘amics i amigues” del Consell, i d’entre ells s’escolliran els 31 representants que seran membres del plenari.

El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència es reunirà, com a mínim, dos cops l’any al Saló de Sessions de l’Ajuntament, per tal de fer propostes d’activitats o actuacions a la ciutat. Aquest òrgan es crea en consonància amb la Convenció sobre els drets dels infants de les Nacions Unides i la llei que regula els consells d’infants i adolescents de Catalunya.