Primers passos per donar compliment al projecte Ca N’Anglada 2030

El passat mes de juny el ple municipal va aprovar una proposta de resolució per impulsar una taula de treball sobre el futur de Ca N’Anglada, un projecte anomenat Ca N’Anglada 2030. Segons es va explicar ahir en la Comissió de Govern Obert, l’Ajuntament ja ha donat els primers passos en aquest sentit creant una comissió tècnica, nomenant un tècnic responsable i constituint una taula oberta a entitats i col•lectius. Es contemplen fins a 48 microprojectes per millorar el barri, alguns dels quals es preveu que es comencin a executar l’any que ve. D’altra banda, en la comissió informativa també es va tancar el període d’al•legacions als pressupostos, no acceptant-ne cap per no ajustar-se tècnicament als requisits.