Prop del 100% dels graduats de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa treballen al seu sector professional

Prop del 100% dels graduats de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa treballen al seu sector professional. De fet, la majoria troba feina mentre estudien. La demanda d’aquests professionals ha augmentat considerablement des del 2003, quan es van equiparar les òptiques a les farmàcies. Com a conseqüència, s’ha convertit en la segona titulació amb més ocupabilitat a Espanya, per darrera de medicina.

I és que el sector òptic mou a Espanya més de 2.300 milions d’euros, amb més de 10.000 establiments i cada any se n’obren  200 de nous.

Segons un estudi de la Universitat d’Oxford, la professió d’òptic és una de les millors posicionades per a la transformació del mercat laboral. L’informe ho argumenta per la proliferació de tot tipus de pantalles i del desenvolupament de la realitat augmentada.

Això fa que es revisi constantment el pla d’estudis per atendre les noves necessitats visuals, sobretot, amb formació específica per atendre la població miop. La facultat de Terrassa té com a referent, sobretot, el model del Regne Unit i treballa amb la resta d’universitats per implantar un diploma europeu que acrediti la formació a tot el continent.