Proposta per ubicar un nou equipament cívic al Districte 3

El Consell Municipal del Districte 3 proposa que el solar que ocupava l’empresa Saifa-Keller al barri de Can Palet aculli un equipament cívic amb espais per a la infància i l’adolescència, una escola bressol, un espai escènic i un aparcament soterrat. La proposta és la conclusió d’un procés participatiu que va arrencar el passat estiu arran una resolució del Ple Municipal, i que acaba de finalitzar.

L’equipament cívic permetria obtenir espais addicionals al Centre Cívic Alcalde Morera, situat a 250 metres, que comença a ser insuficient per a les demandes d’ús actuals. El nou edifici, que tindrà una superfície d’uns 2.000 m2 , inclourà específicament espais per a la infància i l’adolescència. En una fase posterior aquest equipament s’ampliarà amb uns 1.000 m2 més. L’escola bressol és l’únic ús que ja estava contemplat específicament al Pla de Millora Urbana de 2009. Tindria al voltant d’un centenar de places i ocuparia uns 1.000 m2 , entre edifici i pati. L’espai escènic tindria entre 250 i 300 places, aproximadament, i una superfície d’uns 1.500 m2 . Permetria millorar l’oferta cultural al districte, acollint produccions i continguts que surtin del territori, reforçaria el circuit d’espais que permeten descentralitzar la cultura a la ciutat, afegint-se a altres espais del districte en cicles com el jazz a prop o escenes locals; i esdevindria un veritable equipament de ciutat, oferint espectacles que puguin atreure persones de tots els districtes.

Ja s’està elaborant l’avantprojecte de l’equipament, que ha d’estar enllestit abans de final d’any. A partir d’aquí caldrà buscar el finançament per anar desenvolupant l’equipament per fases al llarg dels propers anys.