Publiquen en format digital descarregable l’Anuari Estadístic 2019

L’adaptació del document amb les xifres municipals al nou districte setè de la ciutat que engloba Can Parellada i Les Fonts, és una de les principals novetats que aquest any apareix en l’Anuari Estadístic 2019. I amb això tots aquells àmbits o aspectes en els quals interessa la segregació de la informació per districtes o barris. D’altres novetats de l’obra de referència de les estadístiques públiques del municipi són les xifres sobre l’audiència dels mitjans de comunicació digitals locals i la introducció de noves dades en l’apartat d’economia amb informació segregada per sexe respecte de l’economia social.

El document també inclou els darrers moviments del registre de parelles de fet, les persones ateses en el servei d’atenció primària segons gènere, edat, districte o barri, així com informació policial sobre l’ordre públic, menors, emergències o presos i detinguts entre moltes altres dades d’interès. L’Anuari Estadístic s’estructura en capítols temàtics que tracten sectorialment una selecció de la informació estadística més rellevant de la ciutat. Una visió detallada de l’evolució anual de diferents indicadors com ara la població, l’economia, l’aspecte social o el mediambiental.

Cada capítol s’organitza amb taules codificades amb imatges gràfiques per facilitar la comprensió. Totes les dades es poden visualitzar en el format digital en el qual s’ha editat o descarregar-se en format imprès. L’Anuari que oficialment forma part del Pla d’Estadística de Catalunya 2017-2020, és fruït del treball de diferents serveis municipals en col•laboració amb institucions, empreses i entitats de la ciutat que han facilitat la informació. Les consultes es poden fet a www.terrassa.cat/xifres.