Pugen de forma notòria bona part de les notes de tall dels estudis que s’imparteixen a Terrassa

Les notes de tall pels estudis universitaris que es fan a Terrassa han pujat mig punt de mitjana. De les dinou titulacions que s’imparteixen a la ciutat, en deu puja la nota, en dues baixa i en set es manté en el 5 pelat. La mitjana dels increments és molt elevada, de 9 dècimes. Les que més pugen, Enginyeria en Tecnologies Industrials en 2,5 punts, Disseny i Desenvolupament de Videojocs, en 1,1 punts i tant Infermeria com Òptica i Optometria en 1 punt. Les dues que baixen, Cinematografia i Màrqueting i Comunicació Digital.

Com ja es habitual el rànquing terrassenc l’encapçalen quatre estudis de la Universitat Politècnica. L’Enginyeria en Tecnologies Aerospacials puja dues dècimes i situa la nota de tall en 12,790. Per primer cop també passa del 12 l’Enginyeria en Vehicles Aeroespacials, ara en 12,406, mig punt més que l’any passat. Una altra amb un increment important, de 9 dècimes, és l’Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte, ara a 11,128. Els estudis de Disseny, Animació i Art Digital pugen 4 dècimes i ara estan per sobre de 10, en 10,074.

Una de les dues notes de tall que baixa és la Cinematografia de l’Escac. Per entrar-hi cal un 9,442, dues dècimes menys que l’any passat.

Les notes pels graus en Infermeria i en Òptica i Optometria pugen un punt i, per fer aquests estudis cal un 8,936 i un 8,154, respectivament. Si l’any passat era suficient un 5,5 per entrar a l’Enginyeria en Tecnologies Industrials, ara cal un 8,028, l’increment més espectacular. Disseny i Desenvolupament de Videojocs passa de 6,1 a 7,170.

Tant en les titulacions d’enginyeria industrial com en el grau en Multimèdia la nota de tall puja 7 dècimes. En el primer cas cal un 7,096 per entrar-hi mentre que en el segon n’hi ha prou amb un 6,286.

Només cal un 5 per accedir als estudis en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució a l’Escodi, Teràpia Ocupacional a l’Escola d’Infermeria, l’Enginyeria en Sistemes Audiovisuals a la UPC i Administració i Direcció d’Empreses i Màrqueting i Comunicació Digital a l’Euncet. Aquesta darrera titulació és l’altra que ha vist baixar la nota de tall, en 2 dècimes.