Quaranta grups s’incorporen a l’aula aquest dilluns i deixen en 54 els confinats a casa

El nombre de grups escolars confinats ha baixat significativament aquest dilluns. Dels 77 de divendres s’ha passat a 54: 34 de secundària, 15 de primària, 2 d’educació especial, 2 de l’escola municipal La Llar i 1 del Centre de Formació d’Adults Anna Murià.

El cribratge massiu de l’Institut Montserrat Roig no ha tingut efecte perquè la majoria de grups són de cicles formatius, que no es sumen al recompte diari.

El descens en el nombre de grups confinats es deu bàsicament a que 40 s’han incorporat a les aules aquests dilluns després de passar deu dies de quarantena.