Quarta edició de la Jornada sobre immunoal·lèrgia i pneumologia a MútuaTerrassa

L’edifici docent de MútuaTerrassa ha acollit aquest matí de dijous la IV edició de la Jornada sobre immunoal·lèrgia i pneumologia organitzada per la Unitat de Al·lèrgia i Pneumologia Pediàtrica del mateix hospital.

La voluntat de la jornada ha estat la de compartir i actualitzar coneixements en patologia respiratòria, al·lèrgica i d’immunodeficiències en pediatria, i millorar els coneixements sobre el diagnòstic i maneig de les malalties a l·lèrgiques en la població infantil i adolescent.

També la de facilitar la interacció entre l’Atenció Primària i la hospitalària pel seguiment i tractament dels pacients al·lèrgics mitjançant el consens de protocols de derivació i maneig en les principals patologies.

En la jornada s’han abordat temes com l’evolució del diagnòstic de l’al·lèrgia i s’ha incidit bàsicament en les patologies més prevalents com les al·lèrgies alimentàries, les farmacològiques o la dermatitis atòpica.