Quatre actuacions milloraran places i carrers de la ciutat durant el proper mes i mig

Durant el proper mes i mig es duran a terme a Terrassa diversos treballs de millora de places i carrers a quatre punts de la ciutat. Són el resultat de les peticions que els Consells Municipals de Districte van fer arribar a l’ajuntament com a part del pla de distribució de 500.000 euros del pressupost del 2016 als barris. El pressupost d’aquestes quatre actuacions, adjudicades a l’empresa Obres i Construccions Index, SL, és de poc més de 29.000€.

A la plaça de Catalunya, les tasques permetran reparar el paviment, molt deteriorat en la seva part central. També es modificarà la inclinació de la plaça per millorar el drenatge de les aigües de la pluja. La intervenció finalitzarà amb la instal·lació d’una cistella de bàsquet.

A la cruïlla del carrer del Miño amb la carretera de Montcada, la major part de l’actuació es durà a terme a la illeta central, ja que el ferm està molt malmès. Es repararà aquest paviment i es col·locarà panot ratllat, que serveix com a indicador per a les persones amb problemes visuals.

Al carrer del Pi, a Can Gonteres, l’actuació permetrà fer accessible la parada d’autobús. Es construirà una plataforma, que elevarà el paviment per facilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda.

També en aquest barri s’han identificat diferents llocs on els paviments presenten desperfectes importants. En aquests punts, les obres serviran per millorar l’estat de les voreres.