Quatre empreses es reparteixen el manteniment de les zones verdes de la ciutat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat aprova l’adjudicació del contracte de serveis en conservació, manteniment i neteja de les zones verdes de la ciutat. El contracte de quatre lots diferenciats, puja a uns 15,4 milions d’euros, uns 4,5 milions d’euros l’any per als pròxims quatre anys de vigència del contracte, amb dret a un any de pròrroga. Aquesta xifra representa gairebé un milió d’euros més que l’anterior adjudicació, per a la regularització dels convenis col·lectius dels treballadors.

Les empreses que s’emporten l’adjudicació, entre les quals hi ha Fupar, compleixen un dels requisits del plec de clàusules que és el d’ocupar a persones de diferents capacitats. A més de netejar les herbes de les voreres de la ciutat, el contracte també contempla que les empreses hauran de gestionar-se amb criteris de sostenibilitat ambiental i en el control del consum de l’aigua.

Les empreses es reparteixen el manteniment de l’espai verd de la ciutat entre el sector est i oest, els rodals i un únic contracte pel al Parc de Vallparadís. D’altra banda el pròxim ple s’adherirà al projecte per a la Qualitat de l’Aire que proposa el Consell Comarcal. Un pla supramunicipal amb 44 actuacions per a la millora de l’aire i que entraran a formar part de la renovació i actualització del Pla local previst per aquest any.