Queda constituït el Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa

Aquest dijous s’ha constituït de forma telemàtica el Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa, l’òrgan de participació sectorial amb caràcter deliberatiu, propositiu i amb capacitat d’assolir acords que seran traslladats al govern municipal

Componen el consell uns quaranta membres entre representants dels grups municipals, consells sectorials, col·legis professionals, entitats, serveis municipals, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la Fiscalia de Terrassa i la Síndica Municipal de Greuges,

La presidència del nou organisme recau en l’alcalde Jordi Ballart i la vicepresidència primera en la tinent d’alcalde de Territori, Lluïsa Melgares. Ara caldrà escollir la segona vicepresidència d’entre els membres del consell, exclosos els grups municipals i els representants serveis municipals. Les candidatures es poden presentar fins el 10 de setembre.

A banda del plenari, que es reunirà un mínim de dos cop a l’any, es crea una Comissió Permanent amb un màxim de 20 dels seus membres i es posaran en marxa diverses comissions de treball.

La primera reunió ordinària del plenari del Consell Municipal d’Habitatge serà el 6 d’octubre i la de la comissió permanent el 20 d’octubre.