Ràtio de 20 alumnes per aula a educació infantil i primària a partir del proper curs

L’Ajuntament de Terrassa implantarà una ràtio de 20 alumnes per aula a educació infantil i primària a partir del proper curs escolar 2022/23. Així ho ha acordat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. S’aplicarà a totes les escoles de la ciutat, tant públiques com concertades. Començarà a les classes de P3 i s’implementarà a la resta de cursos d’aquesta etapa progressivament.

Així ho ha donat a conèixer aquest dimecres a la tarda la regidora d’educació, Teresa Ciurana, que ho ha anunciat com a un acord de ciutat. Segons Ciurana, les escoles concertades, que es regeixen per criteris específics (que marquen el concert amb la Generalitat amb una ràtio de 25 alumnes per aula) s’han adherit voluntàriament a aquest acord.

Escola Joaquima vedruna

La mesura ha de permetre no tancar cap línia a la ciutat ni cap escola, degut a la baixa natalitat actual. A més, ha de millorar la distribució equilibrada de l’alumnat i una atenció més personalitzada.

Foto Classe Manualitats

Terrassa disposa actualment de 103 línies d’infantil de tres anys i una població de 1.991 nens i nenes que han de començar P3 el proper curs. Segons la regidora, amb la ràtio de 25 alumnes per aula, sobrarien 24 línies que s’haurien de tancar. En canvi, amb la ràtio de 20, s’evita aquesta mesura, es manté l’oferta de proximitat, es millora la qualitat de la docència i es té marge per absorbir la matrícula viva sense dificultats.

D’altra banda, des de la regidoria també han anunciat que s’està treballant en una nova zonificació escolar que s’aplicaria a partir del curs 2023/24.