Realitat virtual per pal·liar el dolor, l’estrès i l’ansietat dels pacients operats de càncer

L’Hospital Universitari Mútua Terrassa acaba de posar en marxa l’ús de la realitat virtual per reduir l’estrès, el dolor i la ansietat dels pacients operats de càncer. Es tracta d’un projecte que complementa el tractament analgèsic convencional.

El dolor té una part fisiològica, és a dir, es localitza en un lloc determinat i produeix una estimulació a l’arrel nerviosa, però també pot estar influït per un component d’estrès emocional que sovint apareix en el postoperatori d’aquests pacients.

El pacient se submergeix en un món imaginari durant 15 minuts diaris i és conduït, amb l’ajut de les imatges, la locució i de la música, a un estat emocional determinat. Es tracta que la persona es focalitzi en aquest món digital i no pas en el dolor o l’angoixa que sent.

La prova pilot està oberta a uns 30 pacients adults i durarà 3 mesos. Després s’analitzaran les dades i s’avaluarà la utilitat.

L’empresa terrassenca Humantiks ha desenvolupat l’aplicació i les ulleres per visualitzar-la. És la mateixa firma que va col•laborar amb l’Ajuntament en l’organització de la primera edició d’unes jornades dedicades als jocs formatius, els Serious Games, el passat setembre.