Reciclar malament encareix el tractament dels residus i l’import de la nova taxa

Al Centre de Tractament de Residus del Vacarisses arriben cada dia 122 tones dels contenidors de la fracció resta de Terrassa. Però només la meitat és realment resta. L’altra meitat són residus d’altres fraccions que no s’ha llançat als contenidors corresponents.

A la planta cal separar els residus mecànicament per a què els envasos, vidres, metalls, paper i cartró es puguin enviar a plantes recicladores que tractin aquestes fraccions. L’orgànic és tractada aquí mateix.

Tot aquest procés té un cost que s’estalviaria si es reciclés en origen. Tractar cada tona que arriba al CTR té un cost de 132 euros. Quanta menys fracció resta arribi a la planta, menys taxa haurà de pagar el ciutadà. Si ho féssim bé només hauríem de fer servir el contenidor de resta un cop cada quinze dies.

La normativa europea estableix que tot el cost de recollida i tractament de residus l’ha d’assumir la ciutadania. Fins ara els ajuntaments n’assumien una part. Aquest any sis ajuntaments de la comarca, han delegat el tractament dels residus al Consell Comarcal, que ha creat una taxa per aquesta finalitat.

A Sentmenat i Ullastrell la taxa varia en funció del comportament de cadascú perquè tenen implantats sistemes porta a porta. A Terrassa la taxa és universal perquè es desconeixen les aportacions de cada habitatge. Però a la llarga això podria canviar.

La normativa obliga que ara la ciutadania pagui un servei que abans finançaven els ajuntaments. Si entre tots reciclem millor, el cost del tractament de la fracció resta baixarà i, per tant, també ho farà la nova taxa comarcal.

Notícia relacionada: