El Jutjat Social reconeix l’origen laboral de la incapacitat temporal d’una treballadora de Cirsa que va patir ansietat

El Jutjat Social núm. 10 de Barcelona ha desestimat la demanda interposada per Mutua Universal i Cirsa. Ha declarat que la incapacitat temporal d’una treballadora de l’empresa, delegada de la UGT, per ansietat va ser derivada d’un accident de treball, i no pas d’una contingència comuna. Amb aquesta sentència, el Jutjat Social determina que haurà de ser la mútua de l’empresa qui es faci càrrec de la IT, tal i com defensava la UGT.

<<Mutua Universal i l’empresa Cirsa van impugnar la baixa al·legant que era una patologia comuna no relacionada amb la feina>>

L’SGAM va determinar que el diagnòstic de la baixa era un trastorn d’ansietat inespecífic, considerat com a accident de treball. I és que ja que es devia al mal ambient  al departament on treballava. A més, que no se li donava feina o la que se li donava era insuficient. Tot això va provocar un quadre d’ansietat a la treballadora.

L’empresa i la mútua van defensar que la baixa era causada per una malaltia comuna i que no existia cap relació amb les funcions desenvolupades per la treballadora. Tant l’INSS com la TGSS s’hi van oposar, considerant la procedència de la contingència com a accident de treball. Per tant,  la mútua és responsable del pagament.