Reconeixement internacional a un especialista en càncer de pulmó de Mútua Terrassa

El Dr. Ramon Rami-Porta, cap clínic del servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, ha estat distingit per la Internacional Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) en la 18a Conferència Mundial de Càncer de Pulmó celebrada a finals d’octubre a Yokohama (Japó). Se li ha concedit la màxima distinció – l’anomenat Merit Award- pel seu esforç i compromís envers el desenvolupament d’un sistema d’estadificació unificat i reconegut internacionalment per la presa de
decisions en el tractament dels pacients amb càncer de pulmó.

Aquest reconeixement es concedeix únicament a alguns membres de l’IASLC que han contribuït de forma extraordinària al desenvolupament de l’associació. En aquest sentit, es tracta del primer Merit Award que distingeix a un professional de l’Estat espanyol. El guardó el va rebre en el transcurs de la cerimònia d’inauguració del congrés, celebrada diumenge 15 d’octubre, moment en el qual també es va anunciar que serà el president de la Conferència Mundial de Càncer de Pulmó que se celebrarà a Barcelona el 2019.

President del Comitè Internacional d’Estadificació i Factors Pronòstics de la IASLC fins el passat 2016, el Dr. Rami és membre d’aquesta associació des de l’any 1990. En paraules del Dr. Fred R. Hirsch, director executiu de l’IASLC, “estadificar correctament és crucial per oferir als pacients un tractament apropiat i per aquest motiu és un gran honor per la IASLC reconèixer al Dr. Rami-Porta per la realització d’aquesta tasca monumental”.

El Dr. Rami-Porta ha liderat des de l’HUMT la revisió més recent d’una nova eina per definir el pronòstic del càncer de pulmó que s’està emprant a tots els hospitals del món des de principis d’any. És l’anomenada 8a edició de la classificació TNM del càncer de pulmó, els objectius de la qual són millorar la classificació de l’extensió anatòmica d’aquesta neoplasia, contribuir a afinar el pronòstic i ajudar a estratificar els tumors en els futurs assajos clínics. Les innovacions introduïdes en aquesta 8ª edició es basen en les anàlisis realitzades a més de 70.000 pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita i 6.100 pacients amb
càncer de pulmó de cèl·lula petita.