Reempresa amplia la seva cobertura a 36 mercats municipals

El servei de Reempresa, de transmissió i ocupació de parades disponibles, s’amplia 36 mercats municipals de 27 municipis gestionats per la DiBa, Diputació de Barcelona. L’ampliació ha estat possible gràcies a la renovació de l’acord entre la gerència de Comerç de la DiBa i la patronal Cecot.

El principal motiu de la cessió de les parades de mercat són la jubilació. Prop d’un 42% de les parades de mercat de la província de Barcelona que participen en el programa Reempresa tenen aquest com a principal motiu de la cessió, entre altres, com per motius de salut (18%) o el canvi de domicili (5.2%).

El preu del 67% de les parades gestionades pel servei, segons dades del Centre Reempresa de Catalunya, tenen un cost de cessió de menys de 10 mil euros.

Aquest servei, que té per objectiu visibilitzar la possibilitat de negoci als mercats i assegurar la continuïtat de les parades, ha evitat, des de la seva posada en marxa,  el tancament de 33 parades de mercat a la província per falta de relleu i 140 parades buides han estat ocupades a través del suport i l’assessorament de la Reempresa.

Actualment, el servei disposa de prop de 40 parades disponibles i més de 20 en funcionament. A més, ofereixen assessorament i suport en temes com l’elaboració del pla reempresa, la recerca de finançament o la redacció de la documentació necessària per disposar d’una parada.