Reformes a les places d’Antoni Escudé i de les Gueraldes

Diverses reformes a la plaça d’Antoni Escudé, al Pla del Bon Aire, permetran compatibilitzar els usos de la ciutadania amb una adequació paisatgística de l’espai. Els treballs serviran per donar continuïtat a l’Anella Verda i la futura ampliació de la xarxa de carrils bici. El projecte també inclou la reordenació de la zona per donar una major visibilitat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra.  D’aquesta manera, la plaça millorarà l’accés a la ciutat pel Nord.

Les obres preveuen substituir el paviment del camí central per dividir la plaça en dues zones: una de jocs infantils, que es renovarà, i una altra de gespa. A més, es plantaran arbres amb fruits comestibles per atreure els ocells i s’habilitaran espais florits per fomentar la presència de papallones i altres insectes que contribueixin a l’equilibri natural. Les actuacions, que duraran tres mesos, van a càrrec de l’empresa Ambitec Servicios Ambientales, S.A. i tenen un pressupost de gairebé 90.000 euros.

Aquests treballs coincidiran en el temps amb els de millora del sistema de drenatge de la plaça de les Gueraldes, al Roc Blanc, on el terreny és especialment relliscós quan plou. El projecte també contempla una millora paisatgística i la renovació del paviment. S’ampliaran els parterres de gespa i s’actualitzarà el sistema de recollida d’aigües. Per això, a la carretera d’Olesa s’instal·larà una reixa a la calçada que connectarà amb el clavegueram perquè filtri l’aigua de pluja. Pel que fa al sistema de reg, es canviarà la ubicació dels aspersors i se n’instal·laran dos més.

Les obres van a càrrec de l’empresa Asfaltos Barcino, S.L amb un pressupost d’uns 29.000 euros.