Renda garantida i addició al joc dels menors, els temes que C’s elevarà al darrer ple de 2018

Les persones que han rebut una notificació denegant-los la Renda Garantida de Ciutadania han d’interposar un recurs d’alçada i moltes vegades no saben com fer-ho ni tenen diners per fer aquests tràmits judicials.

L’Ajuntament i l’Associació d’Aturats +50 tenen un conveni per establir un punt d’informació i assessorament. L’acord però, expira al desembre. Per això, el grup municipal de Ciutadans demana, en una proposta de resolució que elevaria al darrer ple de 2018, que aquest conveni es prorrogui. També vol que es creï una comissió de seguiment de tots els casos i que una persona, un matí a la setmana, acompanyi tots els afectats als jutjats a fer aquestes gestions.

La formació també demana que l’Ajuntament faci prevenció sobre el perill de l’addició al joc per part dels menors. Campanyes de conscienciació dirigides a la població escolar i també als pares i tutors i que no es puguin obrir locals d’apostes prop de centres educatius, són els tres punts la proposta d’acord de junta de portaveus.

Aquests han estat els dos temes que la formació ha destacat en una roda de premsa aquest divendres al matí.