Reordenar el trànsit per reduir els nivells de contaminació al casc urbà

Durant aquest estiu l’Ajuntament ha estat realitzant una sèrie d’actuacions de reordenació del trànsit, com ara canvis de sentit en alguns carrers del Centre o de l’àmbit del Vapor Gran, entre altres zones del casc urbà. Les accions estan recollides en el Pla de Reordenació de la Mobilitat que s’emmarca en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-2021. Aquest  pla  identifica una zona de baixes emissions a l’àmbit central de la ciutat.  Aquestes mesures han estat molt ben rebudes pel Biter, BiciTerrassa Club, que defensa una mobilitat sostenible i segura i aposta per la restricció de l’ús dels vehicles.

Els Tècnics municipals afirmen que amb aquesta reordenació, s’avançarà cap a l’establiment d’una zona amb menys contaminació, però amb més espai pels vianants, i on es fomenti l’ús de les bicicletes i el transport públic, comportant així uns canvis en els hàbits de mobilitat a la ciutat.

Per Haritz Ferrando del BiTer les actuacions al Pont cementiri vell són un bon exemple d’aquestes mesures, que conformen la primera fase d’implantació de la Zona de Baixes Emissions. En els pròxims mesos s’aniran ampliant a tot l’àmbit central de la ciutat.

Aquestes actuacions responen a la voluntat del Govern municipal d’implementar, tan aviat com sigui possible, espais urbans d’atmosfera protegida. Així es donaria compliment al Pla de Millora de la Qualitat de  l’Aire de Terrassa amb què es vol reduir de manera imminent la contaminació i millorar la qualitat de l’aire, mitjançant la implementació de mesures de lluita contra el canvi climàtic abans del 2023.