Reservar el 30% dels habitatges per al règim de protecció oficial preocupa als constructors

El Gremi de la Construcció del Vallès s’ha reunit amb el regidor d’Urbanisme de Terrassa, Carles Caballero; la directora d’Urbanisme sostenibilitat, Cristina Escudé, i la directora de Serveis d’Urbanisme, Marta Gómez.

L’objectiu de la reunió era expressar la preocupació del sector davant la imminent aprovació de la mesura que obligarà als promotors immobiliaris a reservar el 30% dels edificis plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial (HPO).

El GCV considera que la situació que es viurà a Terrassa serà similar a la que ja ha passat a Barcelona. El primers anys des de l’aprovació de la mesura hi haurà un fort creixement de construcció d’obra nova com a conseqüència de les llicències que es van tramitar abans de l’entrada en vigor, però que no generaran HPO, i després assistirem a un període que pot ser extraordinàriament llarg sense construcció de nous habitatges plurifamiliars, com ja esta passant a Barcelona.

El Gremi és sensible a la necessitat social de construir habitatges protegits que permetin l’accés a l’habitatge a tot tipus d’economies familiars. També és conscient que mesures unilaterals com la que va prendre Barcelona fa tres anys, i que ara vol aplicar l’Ajuntament de Terrassa, no donaran els resultats esperats, perquè no hi haurà promocions en les condicions apuntades pel consistori.

El regidor, segons explica el gremi, ha defensat que ha necessitat dos anys per aprovar la mesura de la cessió del 30% per analitzar la repercussió i minimitzar-ne l’impacte en el sector.

El Gremi també creu que la cessió del 30% per HPO es traduirà en pèrdues directes per al promotor, que farà inviable afrontar noves promocions. Els promotors descarten traslladar la compensació  al preu final de l’habitatge lliure per no encarir més l’oferta. És per això que el més probable sigui, diuen, que els promotors cerquin altres localitats per construir deixant Terrassa sense edificis d’habitatges plurifamiliars nous.

Els constructors diuen que pujarà el preu de l’habitatge lliure un 20%. Per il·lustrar-lo, els promotors indiquen que un habitatge lliure de 80m², al qual se l’hagués de repercutir el cost de la cessió del 30% per HPO, passaria de  250.000€ a 300.000€.

Per evitar-ho, proposen crear un consorci per a la promoció de l’habitatge social en el que intervinguin tres actors: l’Ajuntament, l’Institut Català de Finances i el sector de la construcció. Demanen que l’Ajuntament posi el sòl públic a disposició dels promotors, l’ICF finança l’operació a baix interès i els promotors construeixen els habitatges de protecció oficial. Amb la implementació d’aquesta mesura Terrassa podria cobrir les seves necessitats d’HPO en un període raonable de temps.