RETAILcat denuncia els “dies sense iva” per publicitat enganyosa i irresponsabilitat fiscal

La unió d’entitats de comerç RETAILcat demanarà a la Delegació Regional d’Hisenda de Catalunya i a la Direcció General de Consum de la Generalitat que prenguin mesures d’inspecció quan es produeixin ofertes i dies sense IVA. L’entitat, que representa 35.00 establiments comercials de la Cecot, Comertia, la Fundació Barcelona Comerç i la Fundació Comerç Ciutadà, denuncia que aquestes campanyes són enganyoses i confonen els consumidors.

Segons RETAILcat les empreses que plantegen aquest tipus de promocions i campanyes de màrqueting no estan traient realment l’IVA al producte, sinó que fan un descompte per un import equivalent o aproximat. La quantitat econòmica a descomptar no s’aplica sobre el preu del producte, sinó que en realitat s’aplica sobre la base imposable, que és el preu sense IVA i no sobre el Preu de Venda al Públic (PVP). Per tant, enlloc de realitzar-nos un descompte del 21% (el tipus més habitual), s’aplica un 18%. A més, en ocasions, no es garanteix que el preu sigui el mateix que dies abans de la campanya.

Ja fa temps que Hisenda té en el seu punt de mira aquest tipus de promocions ja que aquest tipus de missatges no afavoreix l’educació del contribuent. Consideren que és una irresponsabilitat fiscal difondre la falsa creença que el consumidor es pot lliurar de pagar aquest tipus d’impostos: l’IVA es paga sempre, ja que la devolució de l’IVA o TaxFree només s’aplica a compres realitzades per no residents a la UE, al tornar als seus països d’origen.