Rock i improvisació a l’Institut Jaume Cabré

El Rock’in és un projecte per apropar la música i el rock als instituts, implicant els joves a tocar diversos instruments i, fins i tot, a tocar en banda. Està impulsat per les Cases de la Música i l’Institut Jaume Cabré és l’únic centre de Terrassa on es porta a terme. Hi participen els diversos cursos de secundària. A 4rt d’ESO, però, s’hi ha afegit un nou component d’aprenentatge: el ‘sound painting’, una tècnica d’improvisació guiada. Mitjançant signes, el director de la banda condueix les dinàmiques de la cançó, en aquest cas basada en el Come Together dels Beatles.

En aquesta fase més avançada del Rock’in hi participen els alumnes més interessats en la matèria, alguns dels quals ja tenen algun coneixement previ de l’instrument.

El Rock’in fa dos anys que va arribar al Jaume Cabré i en aquest temps ja s’han creat sinergies entre els propis alumnes que han anat més enllà de la pròpia aula.