Rodalies redueix al 50 % la seva oferta a partir del 3 d’abril

A partir  d’aquest divendres 3 d’abril, Rodalies redueix al 50 % la seva oferta seguint els paràmetres marcats per les autoritats.

El servei ferroviari es reajusta a la demanda existent, que s’ha reduït pràcticament un 95%,fet que permet que es mantingui un nivell d’ocupació que representi un terç de la capacitat màxima. D’aquesta manera es respecten les distàncies entre els viatgers recomanades per les autoritats sanitàries.

Des del 26 de març, les línies R7, RG1 i RT1 no presten servei. A la línia R7 l’estació d’Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i la resta estan servides per l’R4. L’RG1 comparteix recorregut amb trens de l’R11 i l’R1 i, finalment, els viatgers de la línia RT1 disposen de serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vilaseca i Reus.

 Renfe desaconsella viatjar excepte que sigui per raons inajornables o d’extrema necessitat.