residències 2

S’actualitzen les mesures a les residències: visites amb contacte físic i cribratges pels professionals

El Departament de Salut i el Departament de Drets Socials han actualitzat el Pla sectorial de la gestió de la COVID a les residències. La prioritat és minimitzar els riscos i recuperar la normalitat de forma esglaonada.  El document estableix nous criteris i mesures per adaptar el funcionament dels centres davant la millora de la situació de la pandèmia després de l’onada relacionada amb la variant Delta i l’alt nivell de vacunació entre els  residents (95% vacunats) i els treballadors (90% vacunats).

El Pla recupera les visites de familiars, amics i cuidadors en les situacions que garanteixin la no propagació de la infecció en funció de la classificació de la residència. Les residències amb categoria verda en les que els pacients no estan exposats al virus recuperen les visites, sempre amb cita prèvia, i es permet el contacte físic entre els visitants i els residents.

A les residències amb situació groga també es permeten les visites en  zones  habilitades. Aquells residents de nova incorporació en aquestes residències, i que per tant han de tenir una prova PCR negativa, també se’ls està permès el contacte físic amb els visitants.

Es recomana que el nombre de visitants per resident no sigui de més de tres persones. També es mantindrà un registre diari de les visites i hauran de confirmar un telèfon de contacte per poder facilitar l’estudi de contactes en cas que el resident desenvolupi simptomatologia compatible amb la COVID-19.

Els professionals externs com ara podòlegs o perruquers i els col·laboradors esporàdics que tinguin contacte directe amb els residents hauran de fer sempre un test d’antígens ràpid  (TAR)  abans d’entrar a la residència amb independència del seu estat vacunal.

S’incideix en la necessitat que tots els professionals completin la pauta de vacunació contra la COVID sempre que no existeixin contraindicacions específiques. Per als professionals  vacunats es manté la necessitat de fer un cribratge cada quinze dies i pels que no, tres proves a la setmana.

El Pla també destaca la recuperació de tot tipus de sortides, així com la possibilitat que puguin passar períodes de temps llarg fora d’aquests. Aquells residents que facin sortides de més de tres setmanes, a la tornada a la residència hauran de fer-se una prova PCR, mentre que si la sortida ha estat de menys de tres setmanes no caldrà fer cap mena de prova ni tampoc quarantena.

Per a les persones que siguin nou ingrés a la residència i estiguin correctament vacunades es recomana realitzar un TAR el mateix dia de l’ingrés i una PCR amb mostra nasal durant les primeres 48-72 de l’ingrés, no sent necessària la quarantena.

El Pla recull també recull que els residents sense risc d’infecció i que hagin estat correctament vacunats i els que hagin patit la malaltia en els sis mesos previs, no s’hauran d’aïllar en cas de contacte amb un positiu. Tampoc s’hauran d’aïllar ni passar quarantena els residents correctament vacunats però amb risc d’infecció. Aquests pacients faran vida en el seu grup de convivència, amb qui podran fer activitats grupals, però no podran rebre visites ni fer sortides fins que les dues primeres PCR (que es faran els dies 0 i 4) donin un resultat negatiu. Amb les PCR negatives podran tornar a rebre visites i fer sortides terapèutiques al voltant de la residència.

Pel que fa als professionals, aquells que siguin considerats com a contacte estret i hagin estat degudament vacunats no hauran de fer quarantena. Quan s’estigui fent el seguiment d’un brot, als professionals que hagin estat contacte, se’ls farà 3 PCR (dies 0, 4 i 15) per detectar possibles infeccions asimptomàtiques. Si els resultats de les PCR van sent negatius i el professional no té símptomes de malaltia, podrà seguir treballant.

Els que sí que hauran de fer quarantena són aquells residents no vacunats i amb risc d’infecció. Hauran de fer aïllament tots aquells residents amb infecció per la COVID confirmada que hagin estat o no vacunats.

Els professionals considerats contactes estrets i que no hagin estat vacunats amb pauta completa o tinguin només una dosi i no hagin passat la malaltia en els 6 mesos previs, hauran de fer quarantena de 14 dies a casa i fer PCR entre el quart i sisè dia postexposició.