Sainz Meneses ordena quatre nous diaques a la Catedral de Terrassa

El bisbe de Terrassa Josep Àngel Sainz Meneses ha ordenat aquest passat diumenge a la Catedral, a quatre nous diaques. Es tracta dels seminaristes Enric Catalán, Gustavo Lezama, Jean Damascène Rutaysire i Àlex Serra. La missa va ser concelebrada amb el bisbe auxiliar i Rector del Seminari, Salvador Cristau i una cinquantena de preveres i diaques. A l’acte hi van assistir familiars i feligresos de les parròquies de Cerdanyola, Sant Cugat del Vallès, Sabadell i Terrassa on alguns d’ells han exercit el seu ministeri.

En l’homilia, el Bisbe va remarcar que “el diaconat es caracteritza per l’exercici de les tres funcions del ministeri ordenat segons la perspectiva específica de la diaconia. En referència al ministeri d’ensenyar, sou cridats a proclamar la Paraula de Déu i formar i exhortar el poble. Això s’expressarà en uns moments amb el lliurament del llibre dels Evangelis. El ministeri de santificar serà exercit a través de la pregària, de l’administració del baptisme, de la distribució de l’Eucaristia, de l’assistència i benedicció dels matrimonis, presidint les exèquies la sepultura i en l’administració dels sagramentals.

El ministeri de pastor l’exercireu a través de la dedicació a les obres de caritat i ajut, i en l’animació de les comunitats o àmbits de la vida eclesial, especialment en el que fa referència a la caritat. És aquest el ministeri més característic del diaca.” Per concloure el Bisbe de Terrassa va parlar sobre la espiritualitat pròpia del diaca, marcada pel servei.