Salut analitzarà les aigües residuals per fer un seguiment del virus de la Covid-19

Les Conselleries de Territori i Sosteniblitat i de Salut ultimen un projecte per fer un seguiment del virus de la Covid-19 a través de les aigües residuals. El projecte preveu fer diferents controls i anàlisis a les depuradores del territori tal i com ja es va fer en el clavegueram de Barcelona i també a Sant Cugat. A Terrassa periòdicament s’envien al laboratori municipal mostres extretes de petites depuradores del municipi.

Aquí però es miren els nivells de clor, la toxicitat del PH o les matèries en suspensió però en cap cas es busquen restes del virus, tal i com va fer l’estudi de la Univesitat de Barcelona en les aigües residuals de la capital. El gruix de les aigües residuals de Terrassa les gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua des de la depuradora de les Fonts.

L’estudi universitari s’emmarcava en la vigilància del SARS-CoV-2 en les aigües residuals. Les anàlisis, a partir d’unes mostres congelades, van detectar, tot i que en nivells molt baixos, la presència del virus entre principis de gener i principis de març d’aquest any, 41 dies abans de la declaració del primer cas de finals de febrer. Els epidemiòlegs consideren que l’anàlisi de les aigües residuals d’una ciutat pot ser una potencial eina precoç per detectar la malaltia entre la població, encara més si es té en compte el nombre de persones asimptomàtiques o presimptomàtiques.