Salut intensifica les mesures de protecció en l’àmbit residencial

El Departament de Salut intensifica les mesures a les residències per evitar que que hi entri el SARSCoV-2, i en el cas que ho faci, es detecti el més aviat possible i es pugui limitar la seva incidència i la morbiditat. En aquest sentit, es preveu reforçar del cribratge als professionals que treballen en els centres residencials. Serà amb prova PCR, amb recollida de mostra de frotis nasal per autopresa supervisada a tots aquells professioals que no s’hagin testat en els darrers 15 dies.

També s’intensificaran les mesures de prevenció i protecció. D’una banda, s’assegurarà que tots els centres tenen designat i apoderat un professional responsable higiènic sanitari. De l’altra, es reforçarà la sectorització, els circuïts i el manteniment d’unitats de convivència estables. A més, s’incidirà per a que els professionals de la residència es mantinguin correctament formats en l’ús dels EPI.

Per donar resposta efectiva als brots en l’àmbit residencial, per cada sector sanitari es desplegarà un Equip de Intervenció Ràpida que té l’encàrrec d’actuar de forma urgent, amb coordinació amb la direcció del centre. Aquests equips ja estaven en funcionament, però ara es defineix millor la seva estructura.

Les residències verdes i taronges han de facilitar un mínim d’una visita setmanal, a més han de garantir fer-les en horaris compatibles amb els horaris dels familiars. Les que es trobin en vermell han de facilitar eines telemàtiques per comunicar-se i/o informació a la família de forma àgil. L’elevada transmissió comunitària fa que es suspenguin per un període de 15 dies revisables, de manera temporal, les sortides curtes dels residents no autònoms. Per això, paral·lelament es reforcen les visites de les famílies.