Satisfacció pels resultats del projecte de reforç en matemàtiques Math Tutoring

Satisfacció pels resultats del projecte pilot de reforç en l’aprenentatge de les matemàtiques Math Tutoring. Es tracta d’una iniciativa de la Fundació Bofill de suport educatiu a sisè de primària.

A banda de la comprensió de les matemàtiques, l’experiència els ha beneficiat a nivell educatiu general i també ha repercutit en les classes i en els seus companys.

L’Escola Pau Vila i Dinarès i l’Escola Font de l’Alba de Terrassa són dos dels 52 centres educatius de Catalunya que han participat en el programa aquest curs.

El projecte va acompanyat d’un procés d’avaluació que es coneixerà a finals d’any.