Segona sessió per rebre aportacions al Pla de Mobilitat del Vallès

A l’abril de l’any passat el govern català va començar a elaborar un Pla de Mobilitat  del Vallès per definir les necessitats de les dues comarques a deu anys vista i buscar la connectivitat entre autobús, ferrocarril, eixos viaris i aparcaments.

El pla, que s’aprovarà aquest any, està en procés de redacció i hi intervenen la mateixa Generalitat, la Diputació, els consells comarcals, els ajuntaments, l’ATM i representants de la societat civil. Per fer del pla un document participatiu, el Departament de Territori organitza sessions obertes per a què tothom hi pugui fer aportacions.

A la tardor ja es va fer una sessió a cada comarca i ara van per la segona. La del Vallès Occidental s’ha fet aquest dimarts al Museu de la Ciència i ha servit per presentar els resultats de la diagnosi i per debatre sobre els eixos d’actuació. Dimarts es farà a Canovelles.