211117 Comissió Local De Protecció Civil 2

Segona sessió plenària de la Comissió de Protecció Civil

El regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Xavier Fernández Rivero, ha sigut l’encarregat de presidir la segona sessió plenària de la Comissió de Protecció Civil, per delegació del alcalde.

Durant la sessió s’ha presentat l’informe de gestió de Protecció Civil 2020-21. També s’ha informat sobre la gestió de l’emergència sanitària derivada de la pandèmia de Covid-19, amb especial agraïment a les tasques realitzades pel voluntariat.

S’ha aprofundit en certes actuacions desenvolupades pel servei, com la implantació  de sensors i barreres automàtiques a la riera del Palau, el darrer mes de maig, la instal·lació d’un pluviòmetre al capdamunt de la riera de les Arenes o les obres referents al pla de prevenció d’incendis forestals.

Aquesta sessió ha estat la segona realitzada per la Comissió al llarg del mandat després de que durant el 2020 no s’hi pogués celebrar a causa de la pandèmia, que va centrar tots els esforços del servei en la seva gestió.