Senyalització d’encaminaments a 39 estacions de rodalies de Barcelona

Durant aquesta setmana, Renfe està senyalitzant 39 estacions de rodalia de Barcelona per millorar el flux d’entrada i sortida dels viatgers,  entre elles les de Terrassa. D’aquesta manera s’individualitza la mobilitat interna a les estacions evitant cues i aglomeracions. Per portar-ho a terme s’han utilitzat fletxes de color verd i vermell al paviment de les terminals.

Aquestes 39 estacions, més Barcelona Sants on ja està instal·lat, donen servei a prop del 70% del volum de viatgers que utilitza rodalia de Barcelona. Durant aquesta última setmana el descens de demanda s’ha situat al voltant del -85% respecte a l’any anterior.

 Altres mesures que Renfe està portant a terme són:

  • Centralització de l’atenció al client a taquilles amb mampares.
  • Cartells explicatius de les distàncies de seguretat.
  • Recomanacions de l’ús individual dels ascensors i només en cas necessari.
  • Missatges informatius a través dels canals propis de comunicació de recordatori d’ús obligatori de mascaretes així com altres recomanacions a l’hora d’utilitzar el transport públic.
  • Cartells i missatges a pantalles de trens i màquines autovenda recordant ocupació dels seients
  • Instal·lació de petjades de separació a les andanes a 9 estacions de Barcelona
  •  Mesures excepcionals postvenda pels bitllets de Renfe. Pel que fa als bitllets de Rodalies un cop acabi l’emergència l’ATM establirà les mesures de compensació
  • Tasques de neteja i desinfecció a tots els trens amb especial cura amb els elements comuns, botoneres, seients, passamans, barres, etc.
  • Centralització del canal de reclamacions a través del web de Rodalies de Catalunya