Serveis Socials de l’Ajuntament atén més de 7.000 consultes en relació a la Covid-19

L’Ajuntament publica els indicadors setmanals dels serveis públics essencials a la ciutat des de l’inici de l’alarma sanitària a causa de la Covid-19. Una sèrie de recursos per garantir la prestació dels serveis públcis més essencials amb especial atenció a la población més vulnerable.

Atenció a persones en situació vulnerable. L’atenció social de manera presencial ha registrat 1.699 atencions des del dia 16 fins el 17 d’abril, amb 885 atencions del 3 al 17. Aquesta atenció social també s’ha fet de manera telefònica, amb 5.898 atencions telefòniques, 3.224 entre els dies 3 i 17 d’abril. La tipologia de les demandes ha estat per ajuts econòmics, d’alimentació consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.

Per a l’atenció a persones sense sostre, el Centre d’Acollida Frederic Soler per a persones sense sostre, amb una capacitat de 60 places, actualment està ocupat per 43 homes i 12 dones, entre el 3 i el 17 d’abril. S’han acumulat 1.404 pernoctacions des del dia 19 de març. Des del dia 23 de març, s’ha habilitat l’espai de famílies, situat a l’Alberg de Joventut, en el que actualment hi ha 10 infants i 5 persones adultes. S’han acumulat 407 pernoctacions. Aquest espai també està disponible per acollir qualsevol cas de violència masclista que es pugui produir durant l’emergència.

El Centre de Distribució Social d’Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha fet un repartiment total de 2.363 lots d’aliments a 2.067 famílies (6.077 persones). Entre el 3 i el 17 d’abril s’ha fet repartiment a 936 famílies (2.690 persones) de 1.001 lots. Entre el 3 i el 17 d’abril s’ha fet lliurament de talons i targetes moneder per a 833 menors beneficiaris.

El Servei d’Ajut a Domicili (SAD) ha prestat entre el 3 i el 17 d’abril servei a 640 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats 13.350 serveis prestats a 1.439 domicilis. Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 3 i el 17 d’abril, 4.977 persones disposen del servei, de les que 38 han estat noves altes. Així, el total acumulat es del 16 de març és de 5.045. El Servei d’Àpats a domicili, per la seva banda, ha acumulat entre el 3 i el 17 d’abril, un total de 3.005 menús a 221 persones. Des del 16 de març, el total és 6.513 menús per a 256 persones.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’Ajuntament de Terrassa continua l’atenció telefònica no presencial per garantir que es pugui atendre les dones en situació de violència masclista, malgrat el tancament de Casa Galèria, on es presta l’atenció presencial. Les psicòlogues del servei fan seguiment diari de totes les dones ateses al SIAD. Com a alternativa a l’atenció presencial, el Servei de Polítiques de Gènere ha implementat diferents mesures, com el correu electrònic polgenere@terrassa.cat, o les dues noves línies telefòniques d’atenció (675957904 i 675296296) que funcionen de 9 a 20 h. En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, poden desplaçarse per fer atenció presencial a la dona i establir el circuit a seguir. Fora d’aquest horari es pot trucar al telèfon d’emergències de Catalunya (112) o a la línia d’atenció a la violència masclista (016 o 900 900 120), operativa durant les 24 hores.

Pel que fa a dades del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), des del 16 de març fins al 16 abril (ambdós inclosos), s’han realitzat 482 atencions de seguiment i 42 d’urgència, registrant-se 524 actuacions en total.
Per serveis específics: Servei psicologia per a dones: 209 atencions de seguiment i 28 d’urgència.
Servei psicologia per a menors i adolescents: 134 atencions de seguiment i 3 urgències .
Servei jurídic: 79 atencions de seguiment i 9 urgències.
Servei inserció sòcio-laboral: 60 atencions de seguiment i 2 urgències

Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere. El Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l’Ajuntament de Terrassa continua l’atenció telefònica no presencial per garantir que es pugui atendre totes les persones que ho necessitin. Com a alternativa a l’atenció presencial, el Servei d’LGTBI+ ha implementat diferents mesures d’atenció, com el correu electrònic atenciolgtbiq@terrassa.cat o el telèfon 651.195.182 que funciona de 8 a 15 h. En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i missatges de Whatsapp. Per emergències, fora d’aquest horari es pot trucar al telèfon d’emergències de Catalunya (112) o enviar un correu a mossos.delictes.odi@gencat.cat

Des del 16 de març fins el 16 d’abril, el Servei Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha fet un total de 39 atencions, 37 de seguiment i 2 de noves. D’aquestes, 32 atencions han estat a persones del col•lectiu LGTBI+ i la resta (7), a familiars.
Desglossades, la tipologia d’atencions han estat:
Atencions psicològiques: 8
Atenció i derivació d’emergències econòmiques: 5.
Recollida i derivació d’incidències per LGTBI-fòbia: 3.
Tràmits de documentació (DNI i Targeta Sanitària): 3.
Internacions per homofòbia a la llar: 2.
Intervencions seguiment emocional no terapèutic i per al sosteniment de la convivència a la llar: 18

Transport públic i mobilitat. Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s’han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% el dimecres 1 d’abril, dia en el que 2.060 persones en total van viatjar en autobús durant tota la jornada. Així doncs, l’ocupació del servei ha registrat una disminució progressiva durant aquestes darreres setmanes: s’ha passat de 6.876 persones usuàries el 16 de març, a 3.572 el dia 25 de març, a 2.060 el dia 1 d’abril, i 4.377 viatgers/es el 15 d’abril.

D’altra banda, des del dia 16 de març s’ha passat de 56 vehicles en servei, i 112 conductors i conductores, a 29 vehicles en circulació i 58 persones disponibles per a conduir els vehicles. Pel que fa al trànsit a la ciutat, des de l’activació de l’estat d’alarma, la circulació a les principals avingudes ha anat registrant davallades força destacables. Així les primeres setmanes el trànsit rodat a les principals avingudes va ser un 75% inferior i va arribar a pics dels 80%. Aquesta setmana, amb l’inici del desconfinament, ha estat del 67%.

Servei d’abastament d’aigua. Des de Taigua s’informa que els serveis mínims determinats per l’abastament d’aigua potable de Terrassa funcionen amb normalitat. Es recorda que l’atenció al públic presencial està suspesa, però es poden realitzar consultes i gestions usuals a través de la web, (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada) per correu electrònic a atenciousuari@taigua.cat, o per telèfon al 93 736 28 20 (de 7.30 a 15.30 h) Avaries 24 h: 93 736 28 28

Servei de neteja. El serveis de recollida mantenen les freqüències habituals. Pel que fa a la recollida de mobles i voluminosos, s’ha registrat una disminució considerable, havent-se suspès el servei amb trucada prèvia. També s’ha reduït el volum del servei de recollida porta a porta de cartró comercial. S’ha incorporat el servei de baldeig nocturn en zones de més presència de persones, com les proximitats a supermercats, centres atenció primària, centres sanitaris, etc.

Pel que fa a neteja viària, s’han anat reduint progressivament tots els serveis, per la baixa activitat ciutadana a la via pública, deixant els de neteja d’entorns de contenidors, buidat de papereres i similars. L’evolució de la recollida per fracció del mes de març i la primera quinzena del mes d’abril, desprèn les següents dades:
La quantitat de Resta recollida, es manté respecte altres mesos de l’any, amb 133 Tm per dia el mes de març, i 135 Tm al dia, aquesta primera quinzena d’abril.
En envasos, s’ha passat de 14,6 Tm a 18 Tm/dia durant el mes de març, a 16,1, fins el dia 14 d’abril.
En recollida de vidre, durant el mes de març es va registrar una lleugera reducció, de 9,9 Tm a 9,1 Tm/dia, tornant ara a 9,8 Tm/dia, aquests primers dies d’abril.
En orgànica, hi ha una reducció de 26 Tm a 20 Tm/dia durant el mes de març, que es manté (19.8 Tm/día), fins el passat 14 d’abril.
Pel que fa a mobles es manté la reducció progressiva, de 12,1 Tm a 5,9 Tm/dia durant el mes de març, a 4,2 Tm/dia a dia 14 d’abril.
En paper i cartró, durant el mes de març es va registrar una reducció de 17 Tm a 15 Tm/dia. A dia 14 d’abril el cartró s’ha reduït a 13,1 tones al dia. Servei 010.

Des dels primers dies de l’estat d’alarma, es va ampliar l’horari d’atenció al telèfon d’informació municipal 010. Des del dia 13 de març fins ahir dia 16 d’abril, s’han registrat un total de 10.778 trucades. Fins el dia 13, eren 7.469. L’horari del servei és de dilluns a divendres, de 9 h a 20h, ininterrompudament. Els caps de setmana, l’horari és de 10h a 14h i de 16h a 19h.

Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD). El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) de Terrassa està cobrint tots els serveis mínims, donada la situació d’emergència, realitzant jornades, horaris i grups de treball adaptats a aquestes necessitats. Les funcions bàsiques que s’estan cobrint amb els serveis mínims són la neteja dels espais que ocupen els animals, l’alimentació d’aquests i el passeig de gossos als mateixos patis del CAAD, i acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats. Pel que fa a l’atenció al públic, a excepció de la ciutadania que hagi de recuperar el seu animal, no es realitza. El servei de recollida d’animals a la via pública es manté 24h.

Servei d’Ocupació. Foment de Terrassa SA – Des de l’inici de la crisi s’han realitzat un total de 1.532 atencions a persones de la ciutat. D’aquestes, 325 han estat tutories telefòniques; 879 entrevistes telefòniques; i 328 assessoraments en la modalitat on line. A més, s’han realitzat 960 trucades i s’han realitzat enviaments (mailings) a 22.766 adreces. L’activitat via web ha registrat 533 noves altes, i s’han realitzat 1.385 gestions via web.
Pel que fa a empreses ateses, s’han realitzat 268 atencions amb assessorament telefònic, i s’han realitzat 4.007 comunicacions per correu electrònic. En aquest període de temps, la Borsa de treball ha gestionat 114 ofertes de treball, per les que s’han rebut 1.547 candidatures i s’han enviat 771 CV per a cobrir-les. D’aquestes, s’han realitzat 67 contractacions. Les altes a la borsa en aquest període de temps han estat 431. Els sectors de les ofertes obertes actualment són: Sanitat (11); Administració i Oficines (1); Tèxtil (2); Comerç (1); i Serveis a la Comunitat i Personals (3).

Oficina d’Atenció a l’Empresa. Des del decret d’estat d’alarma, s’han realitzat un total de 175 atencions telemàtiques a empreses, 55 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del coronavirus, la resta ha estat relacionades amb la gestió de pròpia del servei.

Servei de Consum. Des del 13 de març s’han realitzat 190 gestions i atencions telemàtiques des d’aquest servei, 128 relacionades amb la crisi del coronavirus.

Servei de Comerç. S’han realitzat un total de 546 gestions i atencions relacionades amb la crisi del coronavirus, principalment per donar suport en les tasques d’informació a comerços i mercats per fer arribar a la ciutadania. També s’ha iniciat una campanya a través de les xarxes socials i del web municipal que té per objectiu aconseguir les dades de contacte de totes els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, així com conèixer la seva situació i donar-los suport en allò que ens sigui possible.

Nivell de Qualitat de l’Aire a la ciutat. Qualitat de l’aire: els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-se la qualitat de l’aire a uns nivells excel•lents, la concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió han disminuït un 60,15% i 35,79% respectivament durant la setmana santa i respecte la setmana de l’1 al 13 de març.