Serveis Socials redueix a 15 dies el temps d’espera de la primera acollida no urgent

L’Ajuntament de Terrassa està treballant per reduir la llista d’espera en la primera acollida dels serveis socials municipals amb l’objectiu de reduir el temps d’espera a tota la ciutat i garantir que tothom pugui ser atès amb els mateixos terminis, sense importar el lloc de residència. Fins al moment, el termini podia oscil·lar entre 15 i 45 dies.

Fruit del treball de coordinació de tots els districtes, el servei atendrà aquestes demandes en un termini no superior als quinze dies. La primera atenció serà telefònica. Amb tot, si la situació requereix un seguiment, es vincularà la persona amb el seu districte de referència, on se li donarà cita prèvia. A més, els serveis socials municipals compten amb una persona de guàrdia a cadascun dels districtes per atendre tots els temes urgents que puguin sorgir diàriament.

Arran de les diferents crisis econòmiques i sanitàries que s’han viscut els darrers anys, l’ajuntament ha treballat amb una pressió superior a causa del creixement de les llistes d’espera i és per això que s’ha volgut equilibrar les demandes entre territoris.