Sessió per explicar el canvi del POUM que regula els preus dels habitatges de nova construcció

L’Edifici Vapor Gran ha acollit aquest dimarts la primera sessió informativa presencial per explicar a la ciutadania la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat al Ple de maig. La proposta busca obtenir habitatge assequible, a raó del 30% del sostre de nova construcció, complint amb les condicions establertes per aquesta modificació urbanística.

Hi haurà una segona sessió, prevista pel dia 1 de desembre, a la Masia Freixa, a la mateixa hora. El procés participatiu de la proposta de modificació puntual del POUM s’ha dividit en dues fases. La primera, que es va posar en marxa al juliol a la plataforma Participa Terrassa (www.participa.terrassa.cat) inclou també aquestes dues sessions.

La que s’ha fet ara ha estat per explicar, per una banda, el contingut d’aquest document de modificació del POUM i, de l’altra, recollir les aportacions de la ciutadania.