S’estabilitza el creixement econòmic segons l’informe de conjuntura de la Cambra

En el segon trimestre de l’any, s’estabilitza el ritme de creixement de l’activitat econòmica, segons l’informe trimestral de conjuntura econòmica de la Cambra de Terrassa. Segons aquesta enquesta que s’ha fet durant el passat mes de juliol a més de 500 empresaris de diversos sectors i de dotze municipis de la demarcació, el ritme d’activitat econòmica mostra un comportament estable per a la majoria d’empreses.

Els sectors químic i del comerç han experimentat un notable increment en la marxa dels negocis, mentre que la resta d’activitats han mostrat una lleu desacceleració tot i mantenir la dinàmica positiva. Excepte en la construcció, les expectatives en la marxa de negocis per al conjunt de sectors, continuen mantenint una dinàmica positiva de l’activitat. L’índex de confiança empresarial experimenta una prudent moderació dins el segon trimestre de l’any i se situa en 6,5 punts, condicionat pel comportament contingut de la marxa dels negocis.

Les expectatives per al tercer trimestre del 2017 per al conjunt d’activitats econòmiques, es mantenen dins la franja positiva i mostra indicis de continuïtat pel què fa al ritme d’activitat i assoleix 14,7 punts, un valor lleugerament superior al del segon trimestre.
Pel què fa a l’ocupació el conjunt de sectors ofereix un saldo positiu d’expectatives amb 5,2 punts per al tercer trimestre del 2017. Aquest valor se situa per sota la valoració del segon trimestre el què indica una certa contenció en les expectatives pel què fa al creixement de l’ocupació en el conjunt de les activitats.