S’estrena el Mapa de Recursos Inclusius, una web amb tots els serveis inclusius de la ciutat

L’Ajuntament acaba d’estrenar el Mapa de Recursos Inclusius de Terrassa, una eina virtual que es pot consultar a la pàgina web municipal. El mapa recull tota la informació sobre els equipaments, serveis, locals d’entitats i qualsevol altre espai on es facin accions i projectes per fomentar la inclusió de les persones.

En total a la pàgina hi ha 302 recursos, dels quals 154 són desenvolupats o gestionats per l’Ajuntament, mentre que 148 els porten directament entitats socials del barri. Cada recurs va identificat amb dades de contacte, web, telèfon i xarxes socials. Per facilitar la cerca la pàgina s’estructura en sis àmbits o categories que van des de l’aspecte purament econòmic fins al sociosanitari, amb recursos sobre la dependència, la planificació familiar, la salut mental o les drogodependències. El marc laboral amb una relació sobre l’atur, la incersió laboral o la borsa de treball i el Formatiu amb cursos de reforç escolar o la tramitació de beques són dos dels àmbits de més interès.

També hi ha els recursos destinats a persones sense habitatge o que viuen en un entorn amb dificultats i les activitats relacionades amb els vincles entre persones. Aquest procés que ha necessitat les dades i la diagnòsi de 26 serveis municipals i 42 entitats de la ciutat, s’emmarca en el Pla Local d’Inclusió Social de Terrassa que l’Ajuntament va posar en marxa amb l’objectiu de vehicular totes les polítiques relacionades amb la inclusió social de forma coordinada.