S’implanta un nou model als passos de vianants que els fa més segurs per a vehicles de dues rodes

Els nous passos de vianants que s’habiliten a Terrassa són més segurs per a motos, bicicletes i patinets. Si bé la pintura blanca que es fa servir per pintar les ratlles té una làmina antilliscant, amb el temps les partícules que la fan rugosa es desgasten. Això ho fa perillós pels vehicles de dues rodes, especialment quan el terra està moll, amb el risc d’accident i lesions que pot comportar.

A Terrassa i en altres ciutats de l’Estat els passos de zebra han evolucionat per protegir motos i bicicletes i en compliment de la nova ordenança de mobilitat.

El que es fa és deixar sense pintar la part del mig de la franja més central de cada carril de circulació. A cada extrem d’aquesta franja, això sí, es deixa pintat un quadrat blanc per a què, de lluny, es visibilitzi el pas de vianants. D’aquesta manera s’evita que els vehicles de dues rodes rellisquin en passar-hi per sobre. La mesura, a diferència de la làmina antilliscant, no es desgasta amb el pas del temps.

L’Ajuntament anirà aplicant el nou model de pas de vianants a mesura que els que ja estan fets necessitin una mà de pintura. Això pot tardar força anys.

Els nous passos de vianants que s’han creat arran de la urbanització de la zona de Sala i Badrinas, ja tenen la franja central només pintada parcialment.