Terrassa instal·la cinc hotels d’insectes per afavorir la biodiversitat en l’entorn urbà

Crear una xarxa d’espais verds que millorin la biodiversitat urbana. Amb aquest objectiu Terrassa instal·la cinc hotels d’insectes repartits per la ciutat. Aquests futurs habitatges de la biodiversitat urbana se sumen als dos que ja hi ha a prop de l’estany de la plaça Ricard Camí i a la plaça del Segle XX. Amb aquesta actuació es consolida el projecte de creació d’una xarxa d’espais verds que permetin afavorir la proliferació d’insectes que són beneficiosos per al medi ambient.

Els cinc nous hotels es col·locaran a la Casa Alegre de Sagrera, al Parc de Sant Jordi, a les places Eugeni d’Ors i Francesca Llonch i als jardins de davant dels Mossos d’Esquadra, a la carretera de Matadepera. L’objectiu és que a finals d’any hi hagi una vintena d’espais com aquests repartits pel Parc de Vallparadís i intentar així restablir l’equilibri natural de la ciutat.

El projecte proporciona a les abelles solitàries i d’altres insectes pol·linitzadors espais on fer els seus habitacles. Algunes d’aquestes espècies es troben en regressió a causa de l’ús excessiu de fitosanitaris i per la fragmentació del seu hàbitat, i justament per no trobar un lloc on fer-hi la posta d’ous i desenvolupar-se.  Les estructures de l’hotel són les més adequades perquè les abelles o insectes similars hi facin les seves cavitats entre els materials vegetals, tal i com fan a la natura.

Aquests hotels han estat fets per la Gestió de l’Espai Públic municipal amb materials reciclats i recuperats. Aquest projecte forma part de la Revolució Verda que treballa per una ciutat més sostenible i mediambientalment equilibrada.