Neteja Rieres Espais Naturals

S’intensifica la retirada de residus dels espais naturals

L’Ajuntament ha reforçat el programa de neteja i desbrossada dels espais naturals. L’objectiu és fer un manteniment més acurat de  rieres, torrents i els entorns dels equipaments ambientals perquè estiguin nets de residus. I ho fa des d’aquest mes i durant un any, amb la incorporació de quatre persones, procedents d’un pla d’ocupació del programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest reforç de personal permetrà estendre l’àmbit d’actuació en els trams urbans de les rieres del Palau i les Arenes, i també en el torrent Mitger. Els 70 km² del terme municipal de Terrassa estan formats per una xarxa densa de torrents i rieres.

Aquests treballs es realitzen, especialment, en punts d’abocaments ja detectats. Es recullen, doncs, tota mena de deixalles abandonades fruit dels comportaments incívics per separar-les de manera selectiva. Posteriorment,  seran traslladades a les deixalleries o a les plantes de tractament corresponent. Els residus que habitualment s’acostumen a abandonar en aquests punts són restes d’obra, voluminosos (mobles, electrodomèstics), envasos, plàstics, fustes, cartons i papers.

La recollida de deixalles als espais naturals és una de les tasques que ja es realitza, de forma habitual, dins el contracte de manteniment de l’entorn natural. També s’inclou la conservació i neteja dels 36 camins de titularitat municipal, de les fonts naturals i dels arbres catalogats. A més dels espais de lleure i les àrees de descans, dels torrents i del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB), entre d’altres. Anualment, l’Ajuntament destina prop de 210.000 euros a aquests treballs.