Sis de cada deu peticions d’ordre de protecció per violència masclista a la comarca són denegades

Cada dia es registren al Vallès Occidental 5 denúncies per violència masclista. Ho diu un informe elaborat pel Consell Comarcal que desvela altres dades preocupants: sis de cada deu ordres de protecció requerides són denegades. El president del Consell, Ignasi Giménez, ha estat molt contundent amb l’administració de justícia.

Al Vallès Occidental creixen les denúncies per violència masclista i el nombre de delictes però baixen les sol•licituds d’ordre de protecció, i a més, més de la meitat d’aquestes són denegades. Són les principals conclusions d’un informe que ha elaborat el Consell Comarcal a partir de les dades del 2018 de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell del Poder Judicial.

L’any passat es van registrar 2027 denúncies per violència de gènere als quatre partits judicials de la comarca; un 8,3% més que el 2017. També es van registrar més delictes: 2.181, el que suposa un increment del 12,4%. En canvi el 2018 van disminuir les sol•licituds d’ordre de protecció. Se’n van comptabilitzar 442: menys que l’any anterior. Però el que preocupa al Consell Comarcal és l’alt índex de peticions denegades: un 60%. Una xifra prou alta si ho comparem amb les mitjanes catalana i espanyola, que ronden el 30 i el 40%.

Pels Serveis d’Informació i Atenció a la Dona de la comarca van passar el 2018 1590 dones en situació de violència masclista. Aquest any van mori dues dones a mans de les seves parelles; en el que portem de 2019, també dues.