Som 224.474 terrassencs i terrassenques

El 2021 Terrassa va créixer en 363 persones més, arribant als 224.474 habitants. El saldo migratori ha duplicat l’experimentat l’any anterior, el de l’esclat de la pandèmia, malgrat estar lluny del volum assolit el 2019 que culminava 6 anys consecutius de creixement continuat. Aquest creixement, del 95,2 per cent s’explica per l’evolució desigual entre les arribades i les sortides a la ciutat.

Pel què fa a la procedència de les 9.588 persones nouvingudes durant el 2021, 3 de cada 4 eren de l’Estat espanyol. Amb tot, el 85,5 per cent, la regió metropolitana s’erigeix com la procedència principal, exactament el 25,8 per cent són originaris del Vallès Occidental. Per la seva banda el creixement natural de la població, entre naixements i defuncions, es manté per segon any consecutiu en negatiu i també per segona vegada en la història demogràfica moderna de la ciutat.

I tot això es pot trobar a la web de la ciutat amb un nou format que incorpora gràfics més dinàmics i interactius per aprofundir al detall en la dada que es busca. Una especial cura de la infografia de presentació d’aquestes dades per fer-les més entenedores i alhora facilitar-ne l’aprofundiment i la interpretació. Segons el Govern aquesta millora se suma a les iniciatives obertes de més transparència institucional, amb un canal més pròxim al ciutadà, més dinàmic i interactiu que el fa més accessible i comprensible.