Sostenibilitat i l’atenció sociosanitària, necessiten professionals qualificats

Manquen professionals qualificats per ocupar ofertes de treball viculades als àmbits de la sostenibilitat i l’atenció sociosanitària.

Per això, el Consell Comarcal del Vallès Occidental promou les vocacions professionals vinculades a aquests sectors.

Per aconseguir-ho, posa a l’abast de la ciutadania dos nous productes d’orientació professional per a cobrir ofertes laborals amb baixa cobertura.

Així, l’ens supramunicipal impulsa aquests dos nous catàlegs d’orientació professional. Volen fomentar la formació en aquelles especialitats que tenen una gran demanda en el mercat laboral, però que, paradoxalment, no s’ocupen totes les places disponibles en els centres formatius.

Aquests catàlegs s’han treballat al llarg del 2023 en el marc del projecte “Detecció de necessitats formatives de les empreses de l’entorn de la Ctra. Nacional 150”.

Per la seva part, aquest projecte es basa en l’estudi de les necessitats dels sectors socioeconòmics del territori.

De fet, aquests nous productes s’han creat amb la col·laboració de centres formatius, centres tecnològics, empreses, agents socials i entitats locals de la comarca.

Els catàlegs continuen la línia encetada pel Catàleg de vocacions industrials creat el 2018 i reeditat a finals del 2022.

Per a cada vocació s’ha elaborat una fitxa on es descriuen els itineraris formatius, les competències clau i les sortides professionals.

I, finalment, aquesta informació es farà arribar als centres educatius i al jovent de la comarca a través d’entitats juvenils i dels serveis de joventut i educació dels ajuntaments.

Els catàlegs han estat elaborats en el marc del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, del Servei d’Ocupació de Catalunya i del projecte Teixint metodologies de la Diputació de Barcelona.

També podeu consultar els nous catàlegs aquí

 

Sostenibilitat i l’atenció sociosanitària, necessiten professionals

Sostenibilitat i l’atenció sociosanitària, necessiten professionals

Sostenibilitat i l’atenció sociosanitària, necessiten professionals

Sostenibilitat i l’atenció sociosanitària, necessiten professionals