Tag Archive for: Ambliopia

Les pel·lícules 3D com a tractament de l’ull gandul a la infància

Els infants amb ambliopia, el que es coneix com a ull gandul,…