Tag Archive for: dinàmica

El Centre perd un 3 per cent de locals comercials en els darrers 4 anys

Entre el darrer trimestre del 2020 i el primer semestre del 2021…