Tag Archive for: El Pla Local per a un Envelliment Integral

Foto Gent Gran Mans

El Pla Local per a un Envelliment Integral s’ha editat en format de lectura fàcil

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Promoció…