Tag Archive for: II Congrés d’Acústica de Catalunya

El mNACTEC acull el II Congrés d’Acústica de Catalunya, l’Acusti.cat

El soroll és el segon agent contaminant de més impacte sobre…