Tag Archive for: Monset i Guardiola

Xemenia 5 Bòbila Almirall

Testimonis d’un passat industrial: la xemeneia de la fàbrica Monset i Guardiola

En el cas de Terrassa, les xemeneies són empremtes del passat.…