Tag Archive for: Palet de Vista Alegre

L’Ajuntament tractarà específicament les zones disseminades i de poca població

L’Ajuntament crearà una Taula de treball i participació per…