Tag Archive for: travestisme

C' 3

El Ple tomba les tres propostes de Ciutadans

L’Ajuntament ha tombat tres propostes de resolució que Ciutadans…

Ciutadans vol regular els empadronaments sense títol habilitant

Ciutadans reclama limitar els empadronaments sense títol habilitant.…